www.funsecondlife.com

Delivery Policy

นโยบายการจัดส่งสินค้า

ค่าบริการจัดส่งสินค้า (Delivery Fee)

เมื่อผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าที่จำหน่ายผ่านเว็บไซต์ www.dhas-artcenter.com

  • ทุกยอดการสั่งซื้อต่อครั้งตั้งแต่ 499 บาทขึ้นไป จะได้รับบริการจัดส่งฟรี ถึงที่อยู่ปลายทางทั่วประเทศไทย

  • ยอดการสั่งซื้อต่อครั้งที่น้อยกว่า 499 บาท จะคิดค่าจัดส่งสินค้าต่อครั้งที่ 50 บาททั่วประเทศไทย

  • หมายเหตุ: หากสินค้ามีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด และลูกค้าอยู่นอกเขตพื้นที่การจัดส่งปกติ อาจมีค่าจัดส่งเพิ่มเติมโดยคิดตามอัตราค่าขนส่งจริง

 

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า (Delivery Time)

กรณีผู้ใช้บริการชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว

สินค้าทุกชิ้นที่ผู้ใช้บริการทุกท่านสั่งซื้อจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี บรรจุลงในหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง และจัดส่งโดยทีมงานมืออาชีพ เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าที่ตรงกับความต้องการ และอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ดังนี้

  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 1-3 วันทำการ (เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  • ต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ (เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  • กรณีที่ท่านยืนยันการสั่งซื้อในวันศุกร์ หลังจากเวลา 14.00 . และวันเสาร์ คำสั่งซื้อของท่านจะได้รับการบรรจุและจัดส่งภายในวันจันทร์

  • กรณีที่ท่านยืนยันการสั่งซื้อในวันอาทิตย์ คำสั่งซื้อของท่านจะได้รับการบรรจุและจัดส่งภายในวันอังคาร

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น สภาพอากาศ, สภาพการจราจร, เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท รวมถึงกรณีสินค้ามีจำนวนไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายอันเนื่องมาจากกำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ การขนส่งสินค้าล่าช้าจากทางผู้ผลิต และสาเหตุอื่นๆที่ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการชดเชยความเสียหายจากการจัดส่งล่าช้าอันเนื่องมาจากสาเหตุข้างต้น เว้นเสียแต่ว่าได้มีการตกลงกันระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

 

การติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า

ผู้ใช้บริการที่สั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ DHAS Art Center สามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าของท่านได้ที่ Order Status ที่จะปรากฎขึ้นใน My Account ของท่าน หรือคลิกที่ Check Your Order Status ด้านล่าง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Customer Service ที่เบอร์ 02-668-0299 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกนโยบาย ข้อกำหนด และเงื่อนไขใดๆ ทั้งหมดนี้ และ/หรือตลอดจนการรับประกันสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ART CENTER STORE

เวลาทำการ และ เวลาจัดส่งสินค้า : จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8.00 - 17.00 น. (เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ระบบการสั่งซื้อสินค้าสีและอุปกรณ์ศิลปะทั้งหมดของเว็บไซต์ ART CENTER จะย้ายไปที่เว็บไซต์ www.funsecondlife.com ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

Free Domestic Delivery For Order Over 499฿

สำหรับทุกยอดการสั่งซื้อต่อครั้งตั้งแต่ 499 บาทขึ้นไป เราบริการจัดส่งสินค้าฟรีถึงที่อยู่ปลายทางทั่วประเทศไทย

Supported Payments

paysbuypaybuy

Art Center Store by DHA Siamwalla Ltd.

Tel. (+66) 2-668-0299
Email :  artcenter@dhas.com

ART CENTER POLICY

CUSTOMER SERVICES

CUSTOMER SATISFACTION

ABOUT US